CNT es reuneix amb el grup parlamentari de Compromís a les Corts per debatre millores en la igualtat laboral

La secretària general de Llevant de la CNT es va reunir el passat dia 4 d’abril amb Maria Josep Ortega, portaveu d’Igualtat del Grup Parlamentari Compromís a les Corts Valencianes, per proposar mesures concretes que milloren la igualtat real en el treball.

La reunió es va centrar en les reivindicacions que CNT va plantejar amb motiu de la vaga general feminista que es va convocar el 8M, amb qüestions tan essencials com la posada en marxa de mesures que eradiquen la bretxa salarial al País Valencià, millores que fomenten la conciliació familiar i la coresponsabilitat en les tasques domèstiques, així com la problemàtica concreta de la feina a la llar.

Una de les propostes més importants ha estat la que obligaria a les empreses de més de 250 treballadors/es a disposar d’un servei d’escoleta i centre de dia per a gent gran. Es va debatre la forma mitjançant la qual es podria finançar i les possibles alternatives per a les empreses de menor grandària.

CNT valora positivament la reunió i espera que servisca com a punt de partida per mantenir el contacte i perquè les propostes siguen tingudes en compte en les iniciatives legislatives que siga procedent plantejar. La central sindical considera que ha arribat el moment que el caduc sindicalisme subvencionat deixe pas a una altra forma de fer sindicalisme i que les demandes de la classe treballadora també puguen ser escoltades en els diferents fòrums que fins a la data aquest havia intentat copar.

 

Confederació Regional de Llevant

Confederació Nacional del Treball (CNT)

 


CNT se reúne con el grupo parlamentario de Compromís en Les Corts para debatir mejoras en la igualdad laboral

La Secretaria General de Levante de la CNT se reunió el pasado día 4 de abril con Maria Josep Ortega, portavoz de Igualdad del Grup Parlamentari Compromís en Les Corts Valencianes, para proponer medidas concretas que mejoren la igualdad real en el trabajo.

La reunión se centró en las reivindicaciones que CNT planteó con motivo de la huelga general feminista que se convocó el 8M con cuestiones tan esenciales como la puesta en marcha de medidas que erradiquen la brecha salarial en el País Valencià, mejoras que fomenten la conciliación familiar y la corresponsabilidad en las tareas domésticas, así como la problemática concreta del trabajo en el hogar.

Una de las propuestas más importantes ha sido la que obligaría a las empresas de más de 250 trabajadores/as a disponer de un servicio de escoleta y centro de día para personas mayores. Se debatió la forma mediante la cual se podría financiar y las posibles alternativas para las empresas de menor tamaño.

CNT valora positivamente la reunión y espera que sirva como punto de partida para mantener el contacto y para que las propuestas sean tenidas en cuenta en las iniciativas legislativas que proceda plantear. La central sindical considera que ha llegado el momento de que el caduco sindicalismo subvencionado deje paso a otra forma de hacer sindicalismo y que las demandas de la clase trabajadora también puedan ser escuchadas en los diferentes foros que hasta la fecha éste había intentado copar.

 

Confederación Regional de Levante

Confederación Nacional del Trabajo (CNT)