[8A] Homenatge a les víctimes del franquisme en el cementeri de València

traducciónEl proper dissabte 8 d’abril a les 11:00 es celebrarà l’homenatge anual a les víctimes del franquisme en el cementeri de València, començant amb una desfilada cívica que transcorrerà des de la porta del cementeri fins la fossa 7ª dreta, on es dipositaran els clavells rojos amb els noms d’algunes de les persones soterrades.

Aquest acte, en homenatge, record i reconeixement a les víctimes del franquisme, ens permet connectar la realitat passada amb el present per entendre l’actualitat amb plenitud – aspecte essencial per a la promoció d’una societat amb major justícia social.

Volem que les víctimes siguen on han de ser: volem el seu record. Volem respecte i reconeixement per fer front a la desmemòria institucional amb la que s’intenta impedir el desenvolupament d’una consciència col·lectiva i crítica, capaç d’identificar i superar els nombrosos problemes actuals que, encara hui, tenen profundes arrels històriques soterrades.

És necessari que la memòria històrica siga una realitat sempre present. La insistència política per institucionalitzar l’oblit de la nostra història, està fomentant greument que, en l’actual context social, apareguen noves formes d’articular i fer encaixar el feixisme dins d’una realitat política que l’empara amb una injustificable tolerància sota l’excusa de mantenir certa aparença de democràcia.

Amb la imposició de l’oblit institucional s’intenta dificultar la denúncia d’allò injustificable: la desigualtat, la discriminació, la misèria, els crims de guerra, noves formes de dominació mitjançant les quals argumentar i justificar l’inobservança i la violació dels drets humans.

L’oblit no és una opció. Necessitem treure’ns les cadenes d’una memòria oficial hegemònica que obstaculitza deliberadament el nostre creixement social i el nostre enriquiment col·lectiu. Necessitem traure a la llum totes les vides trencades i soterrades a les foses del Cementeri General de València – ciutat que es resistí al feixisme fins a l’últim dia de guerra.

El 8 d’abril és un dia d’homenatge, record i reconeixement a les més de 26.000 víctimes del franquisme soterrades entre abril de 1939 i desembre de 1945 a cinc fosses comunes del Cementeri de València, víctimes assassinades per defensar la justícia i la llibertat, víctimes de la fam i la misèria, d’una guerra injusta i d’una postguerra interminable i cruel.

Federació Local de València
Confederación Nacional del Trabajo (CNT)

traducció

El próximo sábado 8 de abril a las 11:00 se celebrará el homenaje anual a las víctimas del franquismo en el cementerio de València, comenzando con una desfilada cívica que transcurrirá desde la puerta del cementerio hasta la fosa 7ª derecha, donde se depositarán los claveles rojos con los nombres de algunas de las personas enterradas.

Este acto, en homenaje, recuerdo y reconocimiento a las víctimas del franquismo, nos permite conectar la realidad pasada con el presente para entender la actualidad con plenitud – aspecto esencial para la promoción de una sociedad con mayor justicia social.

Queremos que las víctimas estén donde deben estar: queremos su recuerdo. Queremos respeto y reconocimiento para hacer frente a la desmemoria institucional con la que se intenta impedir el desarrollo de una consciencia colectiva y crítica, capaz de identificar y superar los numerosos problemas actuales que, todavía hoy, tienen profundas raíces históricas enterradas.

Es necesario que la memoria histórica sea una realidad siempre presente. La insistencia política por institucionalizar el olvido de nuestra historia está fomentando gravemente que, en el actual contexto social, aparezcan nuevas formas de articular y hacer encajar el fascismo en una realidad política que lo ampara con injustificable tolerancia bajo la excusa de mantener cierta apariencia de democracia.

Con la imposición del olvido institucional se intenta dificultar la denuncia de lo injustificable: la desigualdad, la discriminación, la miseria, los crímenes de guerra, nuevas formas de dominación mediante las que argumentar y justificar la inobservancia y la violación de derechos humanos.

El olvido no es una opción. Necesitamos quitarnos las cadenas de una memoria oficial hegemónica que obstaculiza deliberadamente nuestro crecimiento social y nuestro enriquecimiento colectivo. Necesitamos sacar a la luz todas las vidas rotas y enterradas en las fosas del Cementerio General de València – ciudad que se resistió al fascismo hasta el último día de la guerra.

El 8 de abril es un día de homenaje, recuerdo y reconocimiento a las más de 26.000 víctimas del franquismo enterradas entre abril de 1939 y diciembre de 1945 en cinco fosas comunes del Cementerio de València, víctimas asesinadas por defender la justicia y la libertad, víctimas del hambre y la miseria, de una guerra injusta y de una posguerra interminable y cruel.

Federación Local de Valencia
Confederación Nacional del Trabajo (CNT)