Nova victòria de CNT en Ambulancias La Costera SL

La Secció Sindical de CNT en l’empresa aconsegueix un acomiadament nul i tres expedients disciplinaris anul·lats.

Sección_Sindical-La_CosteraAmbulancias La Costera ha intentat sancionar al Delegat de CNT amb tres expedients disciplinaris i un acomiadament declarats nuls en seu judicial. Aquestes actuacions empresarials són fruit de la denúncia d’irregularitats i la reclamació de drets laborals per defensar uns serveis sanitaris de qualitat.

Des de CNT es combat la precarització als serveis sanitaris intentant que es cobrisquen una vintena de llocs de treball disponibles a fi de contindre els abusos patronals que oculten falta de personal i precarització als serveis.

S’estima que per cobrir les necessitats d’assistència actual, Ambulancias La Costera està proporcionant uns/es vint-i-cinc treballadors/es per cada cent mil habitants amb greus deficiències de cobertura assistencial i amb jornades que arriben fins les 264 hores mensuals.

En 2014, l’empresa ja fou obligada a readmetre al Delegat de CNT sota condemna judicial amb ratificació del Tribunal Superior de Justicia. En 2015 es demostra una altra vegada que l’empresa a vulnerat novament els drets fonamentals del Delegat de CNT essent obligada a donar nul·litat als expedients disciplinaris i a retornar cotitzacions amb devolució dels salaris deixats de percebre.

El Sindicat està intentant dialogar amb l’empresa de la que sols ha rebut expedients disciplinaris, faltes, sancions i acomiadaments –tots anul·lats a dia d’avui.

Des de la CNT es continuarà amb la lluita per sotmetre aquesta empresa als requeriments reals que la població necessita i paga.

Federació Local de València
Confederació Nacional del Treball (CNT)