CNT anima a participar a la 3ª Assemblea d’Ensenyament “Intercentres”

Professorat de diversos centres docents, a més de membres de les organitzacions d’estudiants de la Universitat de València, estudiants del Campus Burjassot, del Campus de Tarongers i la UPV o el sindicat SEPC així com de diverses associacions, agrupacions o entitats com Acontracorrent, Escola Valenciana, Assemblea Rascanya, Plataforma Horta Sud,  Coordinadora de Professorat Interí, CNT i l’STEPV, entre d’altres  anònims que anaven sumant-s’hi, van assistir a l’Assemblea d’Ensenyament “Intercentres” del 15 d’octubre celebrada al IES Abastos.

Recordem que, des de la 1ª Assemblea els i les assistents van decidir que aquesta tingués un caràcter obert a tota la comunitat educativa: alumnat, professorat, famílies i representants sindicals i, tanmateix, que fos horitzontal, sense cap tipus de jerarquia. La finalitat és que les decisions de les mobilitzacions es prenguen des de baix i de forma consensuada.

CNT considera que la mobilització i la lluita són l’únic camí per aconseguir aparcar la LOMCE i les contínues agressions que estem patint a l’Ensenyament. Com s’ha comprovat amb els resultats de la mobilització dels nostres companys i companyes de les Illes Balears i de la Sanitat de Madrid. Per contra, la política institucional pren el camí de la desmobilització i el delegacionisme; reparteix esperances pel que fa a les votacions electorals. Diuen que acabaran amb la LOMCE després d’uns incerts resultats electorals.

L’Assemblea, de base, horitzontal i representativa a fi de mobilitzar i lluitar és el nostre camí. És per això que fem una crida per tal de reforçar aquesta 3ª Assemblea, per assistir i participar lliurement.

Vingueu el proper dimarts 22 d’octubre a l’IES Abastos a les 19:00 hores a títol personal o en representació del vostre centre: professorat, estudiants, pares i mares.

Creem junts el nostre futur!

Profesorado de diversos centros docentes, además de miembros de las organizaciones de estudiantes de la Universidad de Valencia, estudiantes del Campus Burjassot, del Campus de Tarongers y la UPV o el sindicato SEPC así como de diversas asociaciones, agrupaciones o entidades como Acontracorrent, Escuela valenciana, Asamblea Rascanya, Plataforma Horta Sud, Coordinadora de Profesorado Interino, CNT y el STEPV, entre otros anónimos que iban sumándose, asistieron a la Asamblea de Enseñanza “Intercentros” del 15 de octubre celebrada en el IES Abastos.

Recordemos que, desde la 1ª Asamblea los y las asistentes decidieron que ésta tuviera un carácter abierto a toda la comunidad educativa: alumnado, profesorado, familias y representantes sindicales y que, asimismo, fuera horizontal, sin ningún tipo de jerarquía. La finalidad es que las decisiones de las movilizaciones se tomen desde abajo y de forma consensuada.

CNT considera que la movilización y la lucha son el único camino para conseguir aparcar la LOMCE y las continuas agresiones que estamos sufriendo en la Enseñanza. Como se ha comprobado con los resultados de la movilización de nuestros compañeros y compañeras de las Islas Baleares y de la Sanidad de Madrid. Por el contrario, la política institucional toma el camino de la desmovilización y el delegacionismo; reparte esperanzas en cuanto a las votaciones electorales. Dicen que acabarán con la LOMCE tras unos inciertos resultados electorales.

La Asamblea, de base, horizontal y representativa a fin de movilizar y luchar es nuestro camino. Es por ello que hacemos un llamamiento para reforzar esta 3ª Asamblea, para asistir y participar libremente.

Acudid el próximo martes 22 de octubre al IES Abastos a las 19:00 horas a título personal o en representación de vuestro centro: profesorado, estudiantes, padres y madres.

¡Creemos juntos nuestro futuro!

 

Sección Enseñanza